Hällristning L2011:2955 i Kvillinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ristning i fast häll, 0,55x0,4 m (NV-SÖ) bestående av 3 skepp, 1vagnshjul(?) och 1 osäker ristning. Skeppen är 0,14-0,25 m l medbemanningsstreck. Vagnshjulet är 0,06 m i diam. Den osäkra ristningen är inom ett område av ca 0,14x0,12 m (NÖ-SV) bestående av tvärstreck (se skiss). Samtliga ristningar är tämligen grunt ristade. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kvillinge socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot NÖ sluttande berghäll 5x2 m (NV-SÖ)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m Ö 30cg S om S hörnet av uthus och 26 m N 15cg V om N hörnetav utbyggnad av bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Kvillinge socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.630428
Longitud: 16.253985
Lämnings-ID: L2011:2955
Riksantikvarieämbetets ID: Kvillinge 57:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kvillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:2955