Hällristning L2010:3734 i Styrstad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristing, 0,9x0,7 m (Ö 20cg N-V 20cg S), bestående av 2 skeppoch 1 prickhuggen, obestämbar yta. Skeppen är 88 resp 60 cm l. Båda är troligen dubbla, konturristade med grund prickhuggning. Tydligast är det större skeppet högt uppsvängda stäv, mycket otydlig (och osäker) det mindre, övre skeppets köl. Den prickhuggna ytan (nedanför skeppen) är 0,3-0,4 m st och kan innehålla någon otydlig figur. Belägen i naturligt (troligen genom vattenflöde) frilagd yta av mycket tät, finkornig bergart, belupen med fin, svart lav. Flera liknande ytor finns i berget, som till övervägande delen är av grov stenart vittrade gnejs, i regel övermossad och övertorvad. Se skill i boken! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Styrstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät, svagt NNV-sluttande häll i N-sluttning av större, moränbunden berghöjd. Igenväxt hagmark."
Vill du se flera runstenar i Styrstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.552405
Longitud: 16.314947
Lämnings-ID: L2010:3734
Riksantikvarieämbetets ID: Styrstad 131:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Styrstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3734