Hällristning L2009:95 i Östra Ny
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runristning i fast plan häll, ca 1x1 m (NÖ-SV), bestående av 1 rad runor och 1 hjulkors. Runhöjd ca 10 cm m ett ristningsdjup på ca 2 mm. Runraden (NV-SÖ) är 70 cm l. 60 cm nedanför (SV om) runradens Ö ände finns det inristade hjulkorset, fragmentariskt, 17 cm diam, ristningsdjup ca 2 mm. För ytterligare information se det inscannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Östra Ny socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av bergrygg. Lövträd."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m S 30 cg V om SV hörnet av utbyggnad till kvarn."
Vill du se flera runstenar i Östra Ny socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.503362
Longitud: 16.591745
Lämnings-ID: L2009:95
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Ny 113:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Ny
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:95