Hällristning L2009:7304 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,9x1,8 m (N-S), bestående av 8 skepp, 3 ringfigurer, 11 djurfigurer, 1 människofigur, 1 yxa, 2 obestämbara figurer, 3 fragment, 4 rännor och 62 skålgropar. Skeppen är 28-76 cm l, 4 av dubbellinjetyp samtliga med bemanningsstreck varav 2 med spantstreck, 4 är av enkellinjetyp varav 3 har bemanningsstreck. Ringfigurerna är 7-8 cm diam, 1 är helt uthuggen, 2 består av ekerhjul på stativ och är kopplade till djur med dragtömmar, 23-43 cm l. Djurfigurerna är 18-31 cm l, 4 är av linjetyp och fyrbenta, 7 är helt uthuggna varav 3 är fyrbenta och 1 är tvåbent. Människofiguren är 13 cm l och fallisk. Yxan är 37 cm l. Den är sammankopplad med 1 skepp via en 23 cm l linje. De obestämbara figurerna är 8-17 cm l och 5-7 cm br. Fragmenten är 11-17 cm l. Rännorna är 3-7 cm l, 3 sammanbinder skålgropar,1 ränna sammanbinder 1 skålgrop med 1 djurfigur. Skålgroparna är 3-9 cm diam och 0,5-3 cm dj (RAÄ dnr 4.3.2-3412-2013). Äldre beskrivning: Hällristning, 4,5x2 m (N 30cg V-S 30cg Ö), bestående av 6 skepp, 10 djurfigurer (varav två förspända för vagn med människofigur), 43 skålgropar och 4-5 obestämda figurer. Skeppen är 0,2-0,65 m l, djupt ristade i kontur. Samtliga har bemanningsstreck, några är rätt lika djurfigurer. Djurfigurerna är 0,25-0,35 m st, dock är två 0,4 m st samt förspända ett redskap eller vagn med en människa. Djupa. Skålgroparna är övervägande 6-8 cm diam och 0,5-2 cm dj, några är 4-5 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Två till tre av de mindre skålgroparna är något osäkra. De obestämbara figurerna är 0,2-0,3 m st och utgöres mestadels av räta och vågiga linjer. Tämligen djupt ristade. I SV-sluttande, något vågig yta."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och ryggsluttning av lågt berg. Impediment i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Strax SV om en industribyggnad och på en SV-sluttande häll."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.574999
Longitud: 16.104697
Lämnings-ID: L2009:7304
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 54:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:7304