Hällristning L2009:7180 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 10x3 m (SV-NO) bestående av tre förekomster (A-C) med skepp, fotsulor, slipytor, rännor, skålgropar och 1 uthuggen yta. A) Hällristning på hällkrön, 3,5x1 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 4 rännor samt 49 skålgropar. Skepp: 24 cm l, delvis helt uthugget. Rännor: 4 st, 2-13 cm l, 2 sammanbinder skålgropar och 2 utgår fr skålbropar. Skålgropar: 2 ovala, 11 resp 12 cm l och 1 cm dj, övriga runda 4,5-7,5 cm diam och 0,4-1,5 cm dj. Övervägande delen välformade. 1 oval och 3 runda skålgropar är sammanbundna med rännor. 2 m SV om A. B) Hällristning, 2,5x1,4 m (NÖ-SV), på hällens SV-sluttning, bestående 1 skepp, 3 fotsulor, 3 slipytor, 1 uthuggen yta, 2 rännor och 9 skålgropar. Skepp: Fragmentariskt, 34 cm l och av dubbellinjetyp. Fotsulor: 17 - 22 cm långa och 8 - 11 cm breda, alla konturhuggna. 2 parställda och har enkla sandalband. Den ensamma har dubbla sandalband. Slipytor: 12 - 26 cm l och 10 - 17 cm br. Uthuggen yta: 13 x 7 cm. Rännor: 8 - 9 cm l. Sammanbinder 1 oval och 1 rund skålgrop. Skålgropar: 7 runda, 4-11 cm i diam och 0,5-3 cm dj, 2 avlånga, 9-12 cm l, 4-6 cm br och 1-1,5 cm dj. 2 m S om B. C) Hällristning, 0,6 x 0,4 m (Ö - V), på avsats längst ner på hällen. bestående av 3 fotsulor och 2 skålgropar. Fotsulor: 17-22 cm l och 8-11 cm br, alla konturhuggna. 2 parställda med enkla sandalband. Den ensamma med dubbla sandalband. Skålgropar: 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsklack, på NNÖ sidan brant. Tidigare åkerholme, nu park i bostadsområde."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.579263
Longitud: 16.126657
Lämnings-ID: L2009:7180
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 38:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:7180