Hällristning L2009:7176 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x2 m (NV-SÖ), bestående av 18 skepp, 1 människofigur med skålgrop som huvud, 20 skålgropar, varav 1 med ring runtom. Skeppen är 0,3-0,6 m st, enstaka tämligen djupt ristade. 12-13av skeppen har bemanningsstreck. Människofiguren är 17 cm l medskålgrop samt huvud samt utan armar. Skålgroparna är 3,5-7 cm diam (enstaka 7-8 cm diam) och 0,5 cm dj (enstaka 1 cm dj). En är 4,5 cm diam och 0,5 m dj med cirkel runtom. Enstaka skålgropar är ovala 7-13,5x4-9 cm och 0,5-3 cm dj. Ristningarna är varierat grunt - djupt huggna. I tämligen plan SV sluttning. Försett med skyddsräcke av järn.Ändring. Dnr 4782/81. 13 skepp, 1 människofigur, 3andra figurer samt 20 älvkvarnar imålade år 1981. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten bergshöjd, delvis överlagrad med jord. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NNV om väg."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.580797
Longitud: 16.127445
Lämnings-ID: L2009:7176
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 37:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:7176