Hällristning L2009:7063 i Norrköping 🇬🇧
Foto av Hällristning L2009:7063 i Norrköping
Foto av Hällristning L2009:7063 i Norrköping
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4,5x2 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 4 yxor,2 fotsulor, 3 skålgropar och 1 osäker figur. Två av skeppen samtyxorna har helt uthyggen yta. Resten är konturhugget. Djupt- grunt. Ligger i N-sluttning. Försett med järnräcke runtom. 17 , SSÖ om nr 1 och 3 m N 35cg Ö om åkerkant är 2) Hällristning, 0,6x0,3 m(ÖNÖ-VSV), bestående av 1 solkors med bärare? och 1 fotsula. Tämligen grund. I VSV-sluttning. Mått! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg bergsrygg (NV-SÖ) med jord-moränlager. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m S 35 Ö om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.582827
Longitud: 16.1156
Lämnings-ID: L2009:7063
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 26:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7cbd3587-f426-47be-853e-b09efc11be32