Hällristning L2009:6834 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,8x1,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 cirkelfigur, 1 ränna och 28 skålgropar. Skeppet är 21 cm l och fragmentariskt. Cirkelfiguren består av en oval ring, 15x12 cm st. Rännan är 10 cm l och utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på krön och SV-sluttning av liten hällrygg. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Botark år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5056) Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst, bestående av 1 skålgrop, som är 7,5 cm diam och 1 cm dj. I slätt parti av uppstående bergklack."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten bergklack. Impedimen i betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m NÖ om kraftledning och 3 m NV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.574954
Longitud: 16.090992
Lämnings-ID: L2009:6834
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 157:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6834