Hällristning L2009:6814 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7x1,2 m (N 35cg V-S 35cg Ö), bestående av 1 djurfigur, 1 obestämbar figur och 33 skålgropar. Djurfigurerna är 25cm l, grunt ristad i kontur. Den obestämda figuren (människolik)är 15 cm h och grunt ristad i kontur. Skålgroparna är 4,5-6,5 cmdiam och 0,3-1 cm dj. En skålgrop är 10 cm diam och 2 cm dj. Någon av skålgroparna är ovala, 14x8 cm och 1,5 cm dj. På grund av att ristningsytan delvis är överlagrad av odlingssten och jord, somär ditlagd efter senasten inventeringen, kunde inte hela yta studeras vid inventeringstillfället 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Litet berg. Impediment i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N 30cg V om åkerhörn och 2 m Ö 30cg N om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.574845
Longitud: 16.112166
Lämnings-ID: L2009:6814
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 60:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6814