Hällristning L2009:6762 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,9x1,2 (N 35cg V-S 35cg Ö), bestående av 4 skepp, 1 djurfigur, 1 obestämbar figur och 8 skålgropar. Skeppen är0,25-0,7 m l, tämligen djupt ristade i kontur. Tre har bemanningssterck. Det största av skeppen är utan bemanningsstreck. Djurfiguren är 0,25 m l, djupt ristad i kontur. Den obestmbara figuren ärlängst i NV och består av två figurer i form av bokstäverna IL,0,2x0,13 m st. Möjligen sentida? Skålgroparna är 4-8 cm diam och0,3-1,5 cm dj. Två av de större och djupare är sammanbundna med ränna. I ojämn ryggkamm. En ordentlig avtorvning kommer troligen att ge fler ristningar då det verkar som ristningen kan fortsättain under torven. 2,5 m N 15cg V om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,9x0,3 m (V 10cg N-Ö 10cg S), bestående av 6 skålgropar. Dessaär 4-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. En (den största) får dock betraktas som osäker då den är knaglig i skålningen. I ojämn ryggkam. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten bergrygg (NV-SÖ). Impediment i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m V 40cg S om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.574706
Longitud: 16.109553
Lämnings-ID: L2009:6762
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6762