Hällristning L2009:673 i Östra Ny
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runristning i fast häll, 1,4x0,7 m (Ö-V). Runhöjd 8 cm. Ristad på lodrät berghäll åt N. Runristningen är utformad som en slinga lagd i trepass, med ett kors i den övre öglan, samt med årtalen 1854 och 1871 inristade. Ristningen dateras till dessa årtal. För ytterligare information om inskriftens utseende se det inscannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Östra Ny socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränbacke m berg i dagen. Barr- och lövträd."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m ÖSÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Östra Ny socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.497014
Longitud: 16.56225
Lämnings-ID: L2009:673
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Ny 108:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Ny
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:673