Hällristning L2009:6675 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning 6,5x4 m (V 20cg N-Ö 20cg S), bestående av 100 skålgropar, 7 rännformiga figurer och 1 par fotsulor. Skålgroparnaär 3,5-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj (en är 3 cm dj). De rännformiga figurerna är 18-25 cm l, grunt till djupt ristade, dels i kontur, del i hel yta. Fotsulorna är 15 cm l tämligen djupt ristade ihel yta. På krön samt NV-VSV sluttning av berget. 37 m Ö 10cg N om nr 1, 4 m S 40cg V om åkerkant och 9 m V 40cg N om åkerhörn är:2) Hällristning, 1,6x0,9 m (N 35cg V-S 35cg Ö), bestående av 5 fotsulor, 1 skepp, 2 cirkelfigurer och 1 obestämbar figur. Fotsulorna, varav fyra är parställda, är 23-26 cm l, konturristade. De fyra parställda har tvärstreck. Skeppet är 34 cm l, konturristat.Cirkelfigurerna är 8-16 cm diam, grunt till djupt ristade. Den obestämbara figurerna är 14x5 cm. I NÖ sluttning av Ö-delen av berg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och slänter av mindre berg. Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NÖ om åkerkant och 12 m S 10cg Ö om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.584144
Longitud: 16.07545
Lämnings-ID: L2009:6675
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 45:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6675