Hällristning L2009:6613 i Norrköping 🇬🇧
Foto av Hällristning L2009:6613 i Norrköping
Foto av Hällristning L2009:6613 i Norrköping
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 3x2,5 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 1 djurfiguroch 38 skålgropar. Skeppen är 35-75 cm l (ett är 20 cm l) grant till förhållandevis djupt ristade i kontur. Samtliga har bemanningsstreck. Djurfiguren är 20 cm l, grunt ristad i kontur. Skålgroparna är 4-7 cm diam och 0,2-2 cm dj. Tämligen väl samlade och jämna i skålning. Tre av skålgroparna har på ena sidan en sammanhängande vågig linje, krön samt sluttning åt huvudsakligen NÖ av lågtberg överdraget av isräfflor.Ändring Dnr 4782/81. Hällristningarna imålade år 1981. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten bergshöjd. Åkerholme."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.578644
Longitud: 16.12401
Lämnings-ID: L2009:6613
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 40:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/15a16756-51fc-4872-9724-fb324b87e56a