Hällristning L2009:6595 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x1,5 m (NV-SÖ) bestående av 3 skepp, 1 fotsula och 13 skålgropar. I sluttande SV yta. Försett med skyddsmärke av järn. Skeppen: 0,74-1,51 m l, med tämligen djupt ristade kontur. Samtliga av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. 1 är ofullständigt ristat. Fotsula: 20 x 8 cm, konturhuggen. Skålgropar: 10 runda, 3-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj, 2 är avlånga, 7-8 cm l, 4-5 cm br och 1-2 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sluttning av plan bergshöjd med jordavlagringar. Tidigare åkerholme, nu i bostadsområde."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m Ö 35cg N om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.579192
Longitud: 16.125554
Lämnings-ID: L2009:6595
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 39:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6595