Hällristning L2009:6364 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
": 1) Hällristning, 5,5x2,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 4cirklar och 41 skålgropar. Skeppen är 46-62 cm l, konturtecknade.Det minsta har bemanningsstreck. Cirklarna är 15-18 cm diam. Detvå är sammanbundna med en 21 cm l ränna och med var sin skålgropi mitten. Skålgroparna är 3-8 m i diam och 0,5-2,5 cm dj. 8 m Som nr 1 och 8 m ÖNÖ om kraftledning är 2) Stensättning?, rund, 5-6 m diam och 0,3 m h. Till stor del övermossad och övertorvad fyllning av 0,4-1 m st stenar. Ojämn yta. Kantkedja?, 0,2-0,35 m h,av 0,4-0,8 m l stenar. Beväxt med 1 ek. 2 m NV om nr 2 är en större, oregelbunden stensamling, 7-9 m diam och 0,2-0,3 m h. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av svag SV-sluttning av ganska plant, uppstickande, mindrebergparti. Intill kraftigare sluttande område i grusmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m Ö 30cg S om vinkling i kraftledning och 23 m V 35cg N om Nhörnet av transformatorområde."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.571367
Longitud: 16.129299
Lämnings-ID: L2009:6364
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 192:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6364