Hällristning L2009:6316 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 17x14 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 9 skepp, 17 fotsulor, 11 trädfigurer, 19 skålgropar, 1 ringfigur, 1 människofigur, 1 uthuggen yta, 11 fragment och 1 obestämbar figur på följande förekomster: 14 m S om väg och på större NNÖ-sluttande häll ligger: A) Hällristning, 4,2x2 m (NV-SÖ), bestående av 7 skepp, 10 fotsulor, 4 trädfigurer, 1 obestämbar figur, 8 fragment och 1 skålgrop. Skeppen, 12-104 cm l, tre av dubbellinjetyp varav två med bemanningsstreck, fyra av enkellinjetyp varav tre med bemanningsstreck. Fotsulorna, 20-24 cm l och 9-11 cm br, alla konturhuggna varav sex är parställda. Trädfigurerna, 20-43 cm h och 26-37 cm br. Obestämbara figur, 16x10 cm Fragmenten, 6-26 cm l. Skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. 1,8 m V om A och i en liten hällsvacka med vattenrinning ligger: B) Hällristning, 0,7x0,3 m (Ö-V), bestående av 4 fotsulor, 22-23 cm l och 8-9 cm br, konturhuggna och parställda, grunt ristade. 2,8 m V om B och i häll med avvikande bergart och med vattenrinning ligger: C) Hällristning, 1,3x0,5 m (SV-NÖ), bestående av 2 skepp, 1 ringfigur, 1 uthuggen yta och 10 skålgropar. Skeppen, 31 cm l och av enkellinjetyp varav ett med bemanningsstreck. Ringfiguren, 13 cm diam och består av fyra koncentriska cirklar. Uthuggna ytan, 8x6 cm. Skålgroparna, 3-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. 2,1 m V om C och på NÖ-sluttande häll ligger: D) Hällristning, 4,2x2,0 m (NV-SÖ), bestående av 1 skålgrop, 6 cm diam och 1 cm dj. (Nyfynd). 1,8 m NNV om D och på brant NNÖ-sluttande häll ligger: E) Hällristning, 1,9x0,3 m (N-S), bestående av 1 fotsula och 2 skålgropar. Fotsulan, 26 cm l och 13 cm br, konturhuggen och fragmentarisk. Skålgroparna, 3-4 cm diam och 0,5 cm dj. 3,8 m NV om E och på en större N-sluttande häll ligger: F) Hällristning, 6,7x1,6 m (NV-SÖ), bestående av 1 människa, 7 trädfigurer, 2 fotsulor, 3 fragment och 1 skålgrop. Människan, 41 cm l, konturhuggen med horn, svärd och fallisk. Trädfigurerna, 14-43 cm h och 18-34 cm br. Fotsulorna, 28 cm l och 10 cm br, konturhuggna och fragmentariska. Fragmenten, 11-33 cm l. Skålgropen, 4 cm diam och 1 cm dj. 2,7 m SV om F och på litet hällkrön ligger: G) Hällristning, bestående av 1 skålgrop 3 cm i diameter och 0,5 cm djup. (Nyfynd). 6 m S om G och på hällkrön ligger: H) Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. (Nyfynd). 3,5 m Ö om H och på NNÖ-sluttande häll ligger: I) Hällristning, 0,3x0,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skålgropar, 3 cm diam och 0,5 cm dj. (Nyfynd). Specialinventering utan KML-beslut (RAÄ dnr 3.4.2-678-2015). Äldre beskrivning: Område med hällristningar, bestående av 1. Hällristning, 4x2 m (NNV-SSO) bestående av 8 fotsulor, 4 trädfigurer, 5 skepp och 12 fragment. Fotsulorna är 20-25 cm och konturristade. 6 fotsulor är parvis sammanbundna. Trädfigurerna är 23-42 cm h och 20-40 cm br. 2 av träden har 8 grenar och 2 har 6 grenar. Skeppen är 26-39 cm l. 4 är av dubbelinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck. Fragmenten är 8-44 cm l och svårtolkade p.g.a. den mycket vittrade ytan. Belägen på en NO-sluttande hällyta. 2 m SV om nr 1 är: 2. Hällristning, 0,7x0,2 m (Ö-V), bestående av 2 fotsulor. Dessa är 23x8 cm och konturhuggna. Belägen i hällsvackan med vattenrinning. 3 m V om nr 2 är: 3. (gamla nr 176) Hällristning, 1,3x0,6 m (ONOxVSV) bestående av 1 ringfigur, 2 skepp och 10 älvkvarnar. Ringfiguren är 13 m diam och består av 4 koncentriska cirklar. Skeppen är 26-30 cm l och är av enkellinjetyp. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på plan hällyta. 4 m VNV om nr 3 är: 4. Hällristning, 5,8x2,7 m (NV-SO) bestående av 7 trädfigurer, 1 människofigur och 1 älvkvarn. Trädfigurerna är 24-48 cm h och 20-46 cm br med 4-9 grenar. Människofiguren är 43 cm l, sedd framifrån med konturristad kropp. Försedd med fötter, böjda armar, könsorgan och huvud med horn? Älvkvarnen är 5 cm diam och 1 cm dj. Ristningen är mycket vittrad och svårtolkad. Belägen på NO-sluttande häll. 4 m VNV om nr 1 är: 5. Hällristning, 0,2x0,1 m (N-S) bestående av 1 djurfigur, 20 cm l och tvåbent. Belägen på brant NÖ-sluttande häll. Ändring, specialinventering 1989-90,92"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghällar. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m SV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.583021
Longitud: 16.122737
Lämnings-ID: L2009:6316
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 176:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6316