Hällristning L2009:6264 i Norrköping 🇬🇧
Foto av Hällristning L2009:6264 i Norrköping
Foto av Hällristning L2009:6264 i Norrköping
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,8x0,2 m (Ö-V) bestående av 2 skeppsfigurer. Dessa är 30 cm l och 5-8 cm h. Båda har troligen dubbla, konturristade skrov. Berget är mycket hårt slitet, varför ristningarna är starkt nötta. Den Ö är mycket otydlig och möjligen ej helt säker. Det är möjligt att någon mycket grund älvkvarn kan finnas på hällens NÖ sluttning. På hällkrönet är ett skyddsmärke av järn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av brant klippa. Park."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m N 15cg V om N hörnet av bostadshus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.580177
Longitud: 16.187827
Lämnings-ID: L2009:6264
Riksantikvarieämbetets ID: Sankt Johannes 53:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9a369faa-45ee-404b-bbb4-768d695ab4ea