Hällristning L2009:6253 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, bestående av 1 skepp, 25 cm l (NNV-SSÖ), konturristat, dubbelt och med "spantstreck" mellan konturerna. Belägeti flack, isslipad ränna i plan häll. (Norden LB 25). 10 m Ö 35cgS om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,5x0,35 m (NÖ-SV), bestående av 4 älvkvarnar. Dessa är 4-6 cm diam och 0,3-1,3 cm dj. Den grundaste är osäker. Enligt Nordén (LB 24) skulle den största liggai ett helt uthugget skepp. Detta är dock högst ovisst. Någon m NÖ härom skulle också finnas några streck. Där syns dock endast isräfflor i en flack ränna. Ovanstående är med säkerhet angivna nummer hos Nordén. Mellan nr 1 och nr 84:1 skulle dessutom finnas: 3) Hällristning, uppgift om, bestående av liten ristning med "vacker spiral samt fotsula" och nr 2 streck (LB26). Exakt angivet läge hamnar nu i gräsmark, men troligen kan den finnas i den nedre övertorvade kanten av förhöjningen åt SV av den låga hällryggen med nr 1. Dock ej återfunnen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plana hällar i flackt krönparti av låg, moränbunden bergshöjd. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m Ö 35cg N om nr 84:1 26 m S 35cg V om nr 24:3."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.597439
Longitud: 16.103813
Lämnings-ID: L2009:6253
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 155:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6253