Hällristning L2009:6189 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 12,7x2,4 m (NV-SÖ), bestående av 10 skepp (varav flera osäkra), 1 fotsula, 17 älvkvarnar och ett 10-tal obestämbarafigurer (varav flera osäkra). Mycket svag ristning i kontur. Ligger på toppen av samt i SV-sluttning av bergrygg. Försett med skyddsmärke och texten; laglydigt fornminne. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV delen av bergsrygg (NV-SÖ). Åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.586246
Longitud: 16.115978
Lämnings-ID: L2009:6189
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 20:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6189