Hällristning L2009:6017 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x1,7 m (NV-SÖ) bestående av 1 skepp, 1 linje fragment och ca 10 älvkvarnar. Skeppet är nu 32 cm l, konturristat, dubbelt och med spantstreck. Det är beläget i starkt vittrad yta i NÖ delen och avbrutet av avflagning åt NV. Linjen (0,1 m ovanskeppet) är 17 cm l, otydlig och avbruten av avflagning. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Flertalet är små och belägna nära, torvkant åt SÖ. Mellan och kring ett par större grundaälvkvarnar åt NV är rester av otydliga prickhuggningar i hällytan, som troligen kan ha innehållit flera figurer. Ristningen är belägen i plan, starkt vittrad och avflagad yta krönyta av berget. På densamma är en målad, gul ring. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Toppytan av större berghäll. Fritidsområde med stora, öppna gräsytor (f d åkerholme)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11,7 m ÖSÖ om gräsmatta, f d åker och 9 m S om gräsmatta, f d åker."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.591344
Longitud: 16.151033
Lämnings-ID: L2009:6017
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6017