Hällristning L2009:5961 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 11x6 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 36 skepp, ca20 människofigurer, 7 djurfigurer, 3 ovala figurer, 2 fotsulor, ett 20-tal streck och ca 30 älvkvarnar. Skeppen är 15-200 cm l. Endel är fragmentariska. 17 skepp är konturristade och 19 är helthuggna. 16 skepp har tydliga bemanningsstreck. Flera skepp har överbyggnader av olika slag, såsom streck och böjda linjer. Människofigurerna är 15-30 cm l. De flesta är samlade i tre olika processioner om vardera 4-8 figurer. Tydliga. Djurfigurerna är 20-40 cml. En föreställer en hjort och två har runda ringar som huvuden.En oval figur, som finns något isolerat i ristningens NNV del, är 25x19 cm. Ovalen har ett tvärstreck. De övriga ovalerna är 10-15 cm diam. Fotsulorna är 26x10 cm. Älvkvarnarna är 3-7 cm i diamoch 0,5-2 cm dj. Ristningen finns i NV-V-sluttning av en delvis frilagd berghäll. Ristningarna är i de flesta fall djupa och tydliga i isrännor med en slät, vacker svart bergart. Den är en av debäst bevarade i hela Norrköpingstrakten. 27 m ÖNÖ härom är nr 26:2.Dnr 5619/82 I målning av 25 skepp m fl figurer år 1982/RH. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning av häll i NV delen av höjdparti. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"80 m SSÖ om väg och 58 m Ö 30cg S om SÖ hörnet av uthus."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.597815
Longitud: 16.101297
Lämnings-ID: L2009:5961
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 27:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5961