Hällristning L2009:5906 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,05x3,00 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 8 skepp,1 hjulkors, 4 linjer och 3 älvkvarnar. Skeppen är 30-70 cm l, 3med bemanningsstreck, konturristade. Linjerna är 18-23 cm l och svagt böjda. Hjulkorset är 21 cm i diam och en älvkvarn. Allt detta kunde ej med säkerhet återfinnas. Möjligen är hjulkorset längsti Ö den av Nordén upptagna fotsulan. Älvkvarnarna är 4-5 cm i diam och 0,5 m dj. Ristningen är vid högt vattenstånd överspolad avvågor. Nötning och vittring av hällen har gjort att flera av skeppen nu är svåra att observera. Nordén redovisar ytterligare ettskepp, i V änden av ristningsytan samt en fotsula. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning av berghäll. Sumpig och vassrik sjöstrand."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NNV om vattenständsmätare på gjutjärnsställning. Nedre kanten i strandlinje."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.601095
Longitud: 16.083194
Lämnings-ID: L2009:5906
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 45:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5906