Hällristning L2009:5881 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0,9x0,5 m (NV-SÖ) bestående av 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 0,85 m l, enkelt och konturristat med bemanningsstreck. Skeppet ligger i svag NÖ-sluttning nära toppen av hällen. Hällen är vittrad och sprucken. Älvkvarnen (ovan skeppet) är 5cm diam och 1 cm dj. Ojämn botten p g a hård bergart. Ca 3 m NVom nr 1 är 2) Hällristning? ej återfunnen. Ristningen skall enligt 1947 års inv bestå av 2 skepp, 40 och 114 cm l. Isräfflad, lavbelupen häll, troligen naturbildning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ delen av till större delen täckt berghäll. Löväng som betas."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m NÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.59625
Longitud: 16.102142
Lämnings-ID: L2009:5881
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 30:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5881