Hällristning L2009:5671 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,2x1 m (NNV-SSÖ) bestående av 3 skepp, 2 fotsulor(?) 1 mansfigurer(?) Skeppen är 37-130 cm l och ca 4 fragment konturristade,dubbla med spantlinjer i skroven. Ett skepp har en oval ring i stäven. Del största skeppet, som ligger längst i SSÖ, har tydliga bemanningsstreck, möjligen också djur huvudstäv. Fotsulorna är 17 oh 22 cm l samt 10 och 12 cm br. Båda har tvärstreck och är djupt ristade, den ena fragmentarisk (ring+streck?) Mansfiguren (framför ringstäven) är otydlig och ej säker till arten. Denär 20 cm l prick huggen och bör troligen ett 26 cm l spjut. Djurfigurerna är otydliga, 25 resp 40 cm l den större med ringformigthuvud, 9 cm diam den mindre tvärställd. Flera prickhuggna fragment finns i ytan. Denna är relativ grov och belägen i mycket flacksänka i plan häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket svag SV-sluttning med plant berg i dagen. Skogsmark (övervägande risig tallskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"42 m SSÖ om nr 17:1."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.59634
Longitud: 16.107879
Lämnings-ID: L2009:5671
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 76:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5671