Hällristning L2009:5613 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, borttagen, 1,45x0,45 m (N-S), bestående av enligt 1947 års inv, 4 människofigurer, 2 kocentriska cirklar och 5 älvkvarnar. Hällristningen undersöktes 16-30/9 1953 av Per Lundström. Därvid framkom 2) Hällristningar, borttagna, bestående av ytterligare 18 olika ristningsytor som tillsammans med den tidigarekända omfattade ett 100-tal figurer. Berghällarna med ristningarna bortsprängdes 1953. Enligt överenskommelse skulle man vid sprängningarna ta till vara några av blocken med ristningar och placera dessa på annat ställe inom flottiljområdet. Per Lundström besökte området 13/11 1953. Berghällarna var då bortsprängda. Fem hällristningsytor hade man lyckats lösgöra och ta till vara. Sannolikt är det två av dessa ristningsytor, som beskrivs i nr 70. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.600754
Longitud: 16.116216
Lämnings-ID: L2009:5613
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 20:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5613