Hällristning L2009:5612 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll av mörk granit, 0,40x0,15 m (NV-SÖ). Ristningen består av två runrader, markerade med tre linjer. Runhöjden är 6-9 cm. Runorna är relativt tydligt och välhuggna. Se texten i inventeringsboken. 62:1 och 62:2 bör ses som en ristning. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Solse (Salse) gjorde solen; Dag högg detta på bergknallen." Uppmålad 1991 och 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV delen av krön av liten bergklack. Igenväxt gammal trädgård."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m NNV om NNÖ hörnet av flygelbyggnad, 4 m V 10cg N om litet öppet lusthus."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.612168
Longitud: 16.172471
Lämnings-ID: L2009:5612
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 62:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5612