Hällristning L2009:5568 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 10,1x4,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 33 djurfigurer, 7 skepp, 17 skålgropar och några obestämbara fugurer. Djurfigurerna är 10-40 cm st, grunt ristade. Är koncentrerade till hällens VSV-del. Skeppen är 15-20 cm l. Grunt ristade. Spridda över hela hällen. Skålgroparna är 4-7 cm diam och 0,4-1,5 cm dj. En av de obestämbara figurerna är 62 cm l och består i ena änden av ettsolkors med i kanten en skålgrop. I plan yta samt VSV-sluttning.Försett med järnräcke på tre sidor. 2 m NV om VSV kanten är: 2) Skålgrop, 5,5 cm diam och 0,3 cm dj. Enl Nordén finns också ett hjulkors i nr 1. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag bergsluttning med jordavlagringar."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m N 20cg V om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.587522
Longitud: 16.124112
Lämnings-ID: L2009:5568
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 11:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5568