Hällristning L2009:5365 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,7x1,6 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 2 hjulkors,1 oval(?) ring och 2 linjer. Skeppen är 30-40 cm l. 2 skepp är konturristade och 3 är helt huggna. De två konturristade har bemanningsstreck mellan skrovlinjerna. Hjulkorsen är 11 cm i diam ochbelägna ovanför skeppet längst i V. Den ovala ringen som är grunthuggen är 27x19 cm och belägen längst i V. Linjerna är ca 1 m loch parallella. Ristningen ligger på ett närmast plant, slätt parti av krönet av en bergsrygg (NV-SÖ) som skjuter ut mot sjön Glan. Ca 10 m SÖ om ristningen är ett järnåldersgravfält (se nr 43).Ryggen är i övrigt starkt lavbelupen och flera ristningar kan förekomma. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Toppen av bergsrygg (NV-SÖ). Impediment vid sjö, hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NÖ om krök på stig och 9 m NV om nr 43."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.600841
Longitud: 16.086162
Lämnings-ID: L2009:5365
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 44:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5365