Hällristning L2009:5347 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2,5x0,4 m (Ö-V) bestående av 2 skepp, 1 fotsula(?), 1 slipad fördjupning och 1 älvkvarn. Skeppen är 45 cm l. Detlängsta i V är helt hugget, det andra konturristat, otydligare.Fotsulan (10) är 25x12 cm, otydlig. Den slipade fördjupningen är17x4 cm och 1,5 cm dj. Älvkvarnen är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Mellan denna och fotsulan är några naturliga streck, av vilka ettpar möjligen kan vara ristade. Spår av prickhuggningar finns i källan. 30 m V 30cg N om nr 1 är 2) Hällristning, bestående av 1 skepp, 27 cm l. Belägen i grund ränna med slät bergart i svag NV-sluttning av samma hällparti som nr 1. Detta är delvis övermossat och flera ristningar kan finnas. Ristningen ligger i en firlagd bergsyta i markytan. Den redovisas ev Nordén som LB 33, plansch LXIX. 7 m NNÖ om nr 1 3) Skärvstenshög, 7 m i diam och 0,8 m h. Övertorvade med i ytan en sten 0,4 m st. Borttagen i Ö delen intill2 m in i högen. Under torven framkommer skärvsten. Grävd av Nordén. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg häll i markytan samt svag N-sluttning. Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.597909
Longitud: 16.102414
Lämnings-ID: L2009:5347
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 26:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5347