Hällristning L2009:5237 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,90x0,80 m (Ö-V) bestående av 3 skepp, 2 solhjuloch 3 älvkvarnar. Skeppen, varav två är 22 resp 27 cm l och ett är 170 cm l, är konturristade. Det större skepet är djupt och tydligt hygget och försett med obestämbara figurer i stävens förlängning. Solkorsen är 15 och 19 cm i diam. Älvkvarnarna är 4-5 cm i diam och 0,5 cm dj. Hällen är till stor del täckt av ett 0,5 m tjockt lager av jord och småsten, varför flera ristningar kan finnaspå hällen. Jfr anm vid nr 66! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten frilagd yta av berghäll, som sluttar åt N. Impediment intill jordtipp."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"63 m ÖNÖ om åker, 50 m SÖ om åker samt 4 m SV om tippkant 4 m h."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.604096
Longitud: 16.101008
Lämnings-ID: L2009:5237
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 65:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5237