Hällristning L2009:5020 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, nu 3,40x1 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp och 17 älvkvarnar. Skeppen är 33 cm, 45 cm och 75 cm l. Två är dubbla ochett är enkelt konturristade. Älvkvarnarna är 4-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Ytterligare 5 skepp finns enl Nordén övertäckta i hällens Ö del och ytterligare 2 skepp med icke preciserat läge. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande låg berghäll, grässlänt. Impediment mellan tomt ochväg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m VNV om väg, 2 m SSV om väg och 2 m NNÖ om tomtgräns."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.601502
Longitud: 16.119001
Lämnings-ID: L2009:5020
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5020