Hällristning L2009:5009 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0,72x0,37 m (Ö-V) i löst, bortsprängt stycke avberghäll. Ristningen består av 3 skepp. Skeppen är 19-31 cm l, enkelt ristade. I ytan är dessutom en naturligt försänkt yta imålad. Intill och VSV om nr 1 2) Hällristning, 0,40x0,20 m (Ö-V) i löst, bortsprängt stycke av berghäll. Ristningen består av 1 skeppoch 1 linje. Skeppet är 40 cm l och enkelt ristat. Linjen är 24 cm l och svagt böjd. Sannolikt kommer de två blocken från de berghällar i SÖ delen av flottiljområdet, som undersöktes 1953 av PerLundström och senare bortsprängdes 1953. Fem ristningsytor tillvaratogs då, sannolikt från nr 20. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten plantering i parkområde. Flottiljområde."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,5 m SÖ om mässbyggnad och 1,5 m SV om infartsväg."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.607018
Longitud: 16.122529
Lämnings-ID: L2009:5009
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 70:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5009