Hällristning ÖgN288, L2009:1183 i Östra Husby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fló inn ryð þann. En sá batt. Véfinn þetta fáði. §Q Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fló inn ryð þann. En sá batt Véfinn, þet tafaði(?). "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll, 0,35x0,3 m (N-S). Ristningen består av 4 tättställda rader samt en tvärställd rad, vardera 24-28 cm långa. Runhöjd, 4-4,5 cm. Ristningen är grunt men skarpt huggen. Imålad rött. Ristningen är anbragd på en slät, svagt V-sluttande yta av finkornig grå bergart på krönets V del ovan brant sluttning. Ristningen är täckt av en låg träkupa. Enligt Runica Germanica Mediaevalia 2003 visar kontexten att man ska läsa inskriften nedifrån och uppåt och inskriften lyder:"Gunnar ristade dessa runor, och han flydde förfallen till straff. Han uppsökte detta vi. Och han flydde in i denna röjning. Och han slöt en förlikning (el gjorde en fridskrets?). Vifinn ristade detta (som bekräftelse).""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Östra Husby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V delen av krönet av bergshöjd. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m V om V hörnet av manbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Östra Husby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.577727
Longitud: 16.59063
Lämnings-ID: L2009:1183
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Husby 252:1
Sveriges runinskrifter: ÖgN288,
Plats: Oklunda
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Husby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:1183