Hällristning L2008:7151 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x1,7 m (N-S) bestående av 3 skepp, 1 ringfigur, 2 ramfigurer, 2 slipytor, 2 fragment, 1 ränna och 14 skålgropar. Skepp: 36-46 cm l, av dubbellinjetyp. Ringfigur: Ringkors, 23 cm i diam med 3 skålgropar i linjerna. Ramfigurer: 34-40 cm l och 18-27 cm br. Båda skadade. Slipytor: 19-24 cm l och 13-17 cm br. Fragment: 17-18 cm l. Ränna: 1 cm l. sammanbinder 2 skålgropar. Skålgropar: 3-11 cm i diam och 0,5-3,5 cm dj. Påträffade i samband med specialinventering 2015 (RAÄ dnr 3.4.2-3941-2015)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lågt hällparti, centralt i parkområde."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.579124
Longitud: 16.126102
Lämnings-ID: L2008:7151
Riksantikvarieämbetets ID: Norrköping 378
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2008:7151