Hällristning L2008:7056 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7x0,5 (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 2 obestämbara figurer, 2 fragment och 1 skålgrop. Skeppet, 44 cm l av dubbellinjetyp med spant och en lur? Obestämbara figurerna, 20-24 cm l och 9-19 cm br. Fragmenten, 7 cm l. Skålgropen, 5 cm diam och 1 cm dj. Specialinventering med KML-beslut 2015 (RAÄ dnr 3.4.2-3472-2015)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På NÖ delen av uppstickande häll i åkermark."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.595462
Longitud: 16.113774
Lämnings-ID: L2008:7056
Riksantikvarieämbetets ID: Norrköping 379
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2008:7056