Hällristning L2008:6715 i Norrköpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 4x1 m (NV-SÖ), bestående av två hällristningsförekomster (A & B). Hällristning (A), 0,8x0,7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp och 2 skålgropar. Skeppen är 22-58 cm l, av dubbellinjetyp varav två med bemanningsstreck. Vittrade. Skålgroparna är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på NNV-sluttande hällrygg. 2,6 meter SÖ om (A) och på samma hällrygg är: Hällristning (B), bestående av 1 skålgrop, 5 cm i diam och 1 cm dj. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd Botark år 2013. (Raä dnr: 3.4.2-63-2014)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen på NV spetsen av åkerholmen och på en hög häll strax S om järnvägens bergskärning. 2 m SÖ om sprängkant."
Vill du se flera runstenar i Norrköpings socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.589706
Longitud: 16.120875
Lämnings-ID: L2008:6715
Riksantikvarieämbetets ID: Norrköping 392
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2008:6715