Hällristning L2008:1919 i Norrköping 🇬🇧
Foto av Hällristning L2008:1919 i Norrköping
Foto av Hällristning L2008:1919 i Norrköping
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Påträffades vid arkeologisk förundersökning år 2011. Hällen kommer att dokumenteras i augusti 2011 (RAÄ dnr 321-2495-2011)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.601877
Longitud: 16.116238
Lämnings-ID: L2008:1919
Riksantikvarieämbetets ID: Norrköping 345
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bdd65d1d-2182-4a27-9448-f8d0fe712e61