Hällristning L2008:1862 i Norrköping 🇬🇧
Foto av Hällristning L2008:1862 i Norrköping
Foto av Hällristning L2008:1862 i Norrköping
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 2 skepp, 1 ringkors, 3 ringar, 1 fotsula, 4 fragment samt 10 skålgropar på 5 ytor. Vid arkeologisk förundersökning år 2011 påträffades 1 skepp, 1 ringkors, 1 osäker spiral samt 2 skålgropar (RAÄ dnr 321-2495-2011)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköpings socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Yta A ligger 4 m V om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.598987
Longitud: 16.117519
Lämnings-ID: L2008:1862
Riksantikvarieämbetets ID: Norrköping 344
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bb8d49a4-8f6f-41e9-b23f-0fc5362356e8