Hällristning L1938:5262 i Nordmaling 🇬🇧
Foto av Hällristning L1938:5262 i Nordmaling
Foto av Hällristning L1938:5262 i Nordmaling
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Nordmalings socken i Nordmaling kommun (Västerbottens län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 63.696557
Longitud: 19.599278
Lämnings-ID: L1938:5262
Riksantikvarieämbetets ID: Nordmaling 332:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västerbottens
Kommun: Nordmaling
Socken: Nordmalings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/18cbd346-cdbe-44d2-9244-98ff6f4f69cf