Runsten L1950:24 i Jättendal 🇬🇧
Foto av Runsten L1950:24 i Jättendal
Foto av Runsten L1950:24 i Jättendal
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásmundr ok Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir Þorketil, fôður sinn, á Vatrungum. Gunnborga fáði stein þenna, hin góða. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 2 m hög, 0,5-0,65 m bred (N-S) och 0,35-0,45 m tjock. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter mot Ö. Riksantikvarieämbetets anslagstavla finns vid platsen. Texten lyder enl. SBF Jansson "Åsmund och Fartegn de reste denna sten efter Torkel, sin fader, på Vattrång. Gunnborga ristade denna sten, den goda.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jättendal socken i Nordanstig kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m Ö om landsväg (N-S); 11 m V om ingången till vapenhuset"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.974064
Longitud: 17.258903
Lämnings-ID: L1950:24
Riksantikvarieämbetets ID: Jättendal 20:1
Sveriges runinskrifter: Hs21 (Hälsinglands runinskrifter))
Plats: Jättendals kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sedimentgnejs
Runristare: Gunnborga (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Nordanstig
Socken: Jättendal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/89b032ad-0139-4f57-8b85-90319aef28cf