Runsten L1974:7779 i Flisby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1974:7779 i Flisby
Foto av Runsten L1974:7779 i Flisby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"T√≥lir/D√≥ttir reisti stein ... √ďn√≠√įing, br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ursprunglig plats f√∂r."Runstenen befanns vara framgr√§vd ur strandravinens √∂vre kant, ca 50 m N om f√∂rra torpet, numera frik√∂pta l√§genheten Hjortf√§llan, ca 50 m √Ėom bron √∂ver √•n p√• v√§gen Johannesberg-Orreda, ca 5 m S om Svart√•ns kanaliserade S strand och ca 1 km NN√Ė om Johannesbergs herrg√•rd..." "...gropen d√§r den stod syns √§nnu tydligt, ca 4 m mot S nedanf√∂r √•kern i √•branten." Stenen flyttades 1944 och "restes nu p√• betryggande grund". √Ėvre och undre delen saknades redan d√•."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flisby socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.763531
Longitud: 14.808163
Lämnings-ID: L1974:7779
Riksantikvarieämbetets ID: Flisby 175:1
Sveriges runinskrifter: Sm131 (Smålands runinskrifter))
Plats: Hjortholmen
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd medelkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Flisby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/02a4879b-9bb0-4ada-af28-e1ea8be26f40