Runsten Sm132, L1974:7722 i Flisby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Helgi reisti stein þenna eptir Finn, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,2 m hög, 0,6 m bred vid basen och 0,3 m tjock. Avsmalnande uppåt. Runhöjd 10 - 12 cm. Ristningen vetter mot NNÖ. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Helge reste denna sten efter Finn, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flisby socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Platå i bäckravin."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m N om väg och 5 m Ö om bäck."
Vill du se flera runstenar i Flisby socken eller Nässjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.756456
Longitud: 14.926983
Lämnings-ID: L1974:7722
Riksantikvarieämbetets ID: Flisby 126:1
Sveriges runinskrifter: Sm132, (Smålands runinskrifter))
Plats: Rickelstorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Flisby
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:7722