Runsten Sm133, L1974:7508 i Flisby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Glôggr/Klakkr reisti stein þenna eptir son §B sinn Þorbjôrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 2,1 m hög, 0,7 m bred vid basen (NV-SÖ) och 0,3 - 0,45 m tjock. Runhöjd 14 - 25 cm. Ristningen vätter mot SV och S. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Glägg (eller Klack) reste denna sten efter sin son Torbjörn." Enligt uppgift sommaren 1981 av Inger Wellin, Eksjö kommun, skall runstenen målats med cykellacksfärg. Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flisby socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NÖ om mindre väg (NV-SÖ) och 25 m NNV om vägkorsning."
Vill du se flera runstenar i Flisby socken eller Nässjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.788636
Longitud: 14.876016
Lämnings-ID: L1974:7508
Riksantikvarieämbetets ID: Flisby 102:1
Sveriges runinskrifter: Sm133, (Smålands runinskrifter))
Plats: Sunneränga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Flisby
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:7508