Runsten L1974:7508 i Flisby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1974:7508 i Flisby
Foto av Runsten L1974:7508 i Flisby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßA Gl√īggr/Klakkr reisti stein √ĺenna eptir son ¬ßB sinn √ěorbj√īrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 2,1 m h√∂g, 0,7 m bred vid basen (NV-S√Ė) och 0,3 - 0,45 m tjock. Runh√∂jd 14 - 25 cm. Ristningen v√§tter mot SV och S. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:"Gl√§gg (eller Klack) reste denna sten efter sin son Torbj√∂rn." Enligt uppgift sommaren 1981 av Inger Wellin, Eksj√∂ kommun, skall runstenen m√•lats med cykellacksf√§rg. Uppm√•lad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flisby socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N√Ė om mindre v√§g (NV-S√Ė) och 25 m NNV om v√§gkorsning."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.788636
Longitud: 14.876016
Lämnings-ID: L1974:7508
Riksantikvarieämbetets ID: Flisby 102:1
Sveriges runinskrifter: Sm133 (Smålands runinskrifter))
Plats: Sunneränga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Flisby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b82c6aaa-9614-412e-a7fc-4069e22b97ae