Runsten L1974:6548 i Flisby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1 m hög, 0,9 m bred och 0,3 m tjock. Runhöjd 0,12 - 0,15 m. Ristningen vätter mot NV. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Tole (eller dotter) reste stenen ...Oniding, sin broder." Enligt Smålands runinskrifter restes stenen 1944 genom Riksantikvarieämbetets försorg på sin nuvarande plats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flisby socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränås. Igenväxande hagmark (blandskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m VNV om väg (NNV-SSÖ) och 21 m NÖ om NÖ hörnet av åker."
Vill du se flera runstenar i Flisby socken eller Nässjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.763332
Longitud: 14.807018
Lämnings-ID: L1974:6548
Riksantikvarieämbetets ID: Flisby 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Flisby
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:6548