Runsten L1973:7867 i Norra Sandsjö 🇬🇧
Även känd som Runåsen
Foto av Runsten L1973:7867 i Norra Sandsjö
Foto av Runsten L1973:7867 i Norra Sandsjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir Hegga, fôður sinn, ok Hæru, fôður hans, ok Karl, hans fôður, ok Hæru, hans fôður, ok Þegn, hans fôður, ok eptir þá langfeðga fimm. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, finkornig rödgrå granit, 2,4 m hög, 0,6 m bred (200-400 gon) och 0,4 m tjock. Ristning åt 300 gon, runor 7-12 cm höga, 5-6 cm breda och 0,1-0,3 cm djupt inhuggna. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Ärinvard lät resa denna sten efter Hägge, sin fader, och Hära, hans fader, och Karl, hans fader, (och) Hära, hans fader, och Tegn, hans fader, (och) efter dessa fem förfäder." Enligt Smålands runinskrifter är runstenen ovanlig genom att den nämner 6 generationer av samma släkt. Restaurerad och uppmålad 1967. Uppmålad 1992."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Sandsjö socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av brant ås (sk getrygg). Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m 320 gon om sjöstrand."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.465892
Longitud: 14.767956
Lämnings-ID: L1973:7867
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Sandsjö 12:1
Sveriges runinskrifter: Sm71 (Smålands runinskrifter))
Plats: Norra sandsjö prästgård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Diabas
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Runåsen
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Norra Sandsjö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/88402e04-525e-480b-9cb6-9c1b1c0d252d