Runristning L1974:4491 i Bringetofta ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1974:4491 i Bringetofta
Foto av Runristning L1974:4491 i Bringetofta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Magno fu√ĺorkhniastbmlR ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristningar, i kyrkv√§gg. Runorna √§r 4 cm h√∂ga. En rad √§r bel√§gen p√• absidens S v√§gg och p√• l√•nghusets √Ė gavel. S om triumfb√•gen √§r ristningen uppdelad p√• fyra rader. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften p√• absidv√§ggen:"...Herr Magnus." (Sm 67). Enligt Sm√•lands runinskrifter √§r inskriften √∂ver predikstolstrappan p√• den medeltida kyrkans √∂stra l√•nghusgavel ristad i puts och endast f√∂rsta raden har en spr√•klig mening:"...Magnus..." (Sm 68)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Bringetofta socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.4449
Longitud: 14.618871
Lämnings-ID: L1974:4491
Riksantikvarieämbetets ID: Bringetofta 109:1
Sveriges runinskrifter: Sm68 (Smålands runinskrifter))
Plats: Bringetofta kyrka
Placering:
Föremål: Putsinskrift
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Bringetofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0835935a-aa76-41ad-a8ce-f67e0940a81c