Runristning Sm68, L1974:4491 i Bringetofta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Magno fuþorkhniastbmlR ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristningar, i kyrkvägg. Runorna är 4 cm höga. En rad är belägen på absidens S vägg och på långhusets Ö gavel. S om triumfbågen är ristningen uppdelad på fyra rader. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften på absidväggen:"...Herr Magnus." (Sm 67). Enligt Smålands runinskrifter är inskriften över predikstolstrappan på den medeltida kyrkans östra långhusgavel ristad i puts och endast första raden har en språklig mening:"...Magnus..." (Sm 68)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Bringetofta socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Bringetofta socken eller Nässjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.4449
Longitud: 14.618871
Lämnings-ID: L1974:4491
Riksantikvarieämbetets ID: Bringetofta 109:1
Sveriges runinskrifter: Sm68, (Smålands runinskrifter))
Plats: Bringetofta kyrka
Placering:
Föremål: Putsinskrift
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Bringetofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:4491