Runristning Sm118, L1974:2809 i Barkeryd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ástríðr "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravsten med runskrift, rödaktig granit, 1,25 m hög, 0,52 m bred och 0,2 m tjock. På gravstenen är två kors m.m. inristat samt runor. Medeltida gravfält. Enligt Smålands runinskrifter är runorna ca 11 cm höga och inskriften lyder:"Estrid"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Barkeryd socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m V om V vägg av långhus och ca 2 m S om S vägg av torn."
Vill du se flera runstenar i Barkeryd socken eller Nässjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.72129
Longitud: 14.584586
Lämnings-ID: L1974:2809
Riksantikvarieämbetets ID: Barkeryd 75:1
Sveriges runinskrifter: Sm118, (Smålands runinskrifter))
Plats: Barkeryds kyrkogård
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Barkeryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:2809