Runristning Sm66, L1974:1371 i Almesåkra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guð. INRI. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning. I Almesåkra kyrka förvaras en romansk dopfunt av sandsten med en inskrift bestående av sex runor. Funten är 89 cm hög, därav foten 36 cm, noden 16 cm och cuppan 37 cm. Cuppans diam, mätt efter den yttre kanten, 62,5 cm, efter den inre kanten, 56 cm, dess djup är 28 cm. Ett central uttömningshål finns, 3,5 cm diam. Runorna är inhuggna på noden. Inskrif: Ku inri (Gud INRI). Sannolik datering: slutet av 1100-talet. I kyrkan förvaras även två medeltida träskulpturer: En Madonna-figur och en manlig figur."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Almesåkra socken i Nässjö kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Almesåkra socken eller Nässjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.557461
Longitud: 14.601886
Lämnings-ID: L1974:1371
Riksantikvarieämbetets ID: Almesåkra 109:1
Sveriges runinskrifter: Sm66, (Smålands runinskrifter))
Plats: Almesåkra kyrka
Placering:
Föremål: Dopfunt
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Nässjö
Socken: Almesåkra
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:1371