Runristning UATA2336/69, L2017:1372 i Boo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,51-0,50 m stort och 0,20 m tjockt. I ena hörnet finns en bit av en sliga och några runor 10 cm höga, djup och välinhugget. Fragmentet påträffades 1955 vid ombyggnaden av en brunn, ca 30 m Ö om huvudbyggnaden. Senare efterforskningar efter ytterligare fragment har varit resultatlösa. Imålad med röd färg. Uppmålad 1969. Lagad 1978. Flyttad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Boo socken i Nacka kommun (Stockholms län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m S om huvudbyggnaden mot ett träd. Inflyttades till herrgården 1982."
Vill du se flera runstenar i Boo socken eller Nacka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.308525
Longitud: 18.289683
Lämnings-ID: L2017:1372
Riksantikvarieämbetets ID: Boo 21:1
Sveriges runinskrifter: UATA2336/69,
Plats: Boo herrgård
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nacka
Socken: Boo
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1372