Hällristning L1970:6393 i Bärfendal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 1,5x0,9 m (NÖ-SV) bestående av 3 skeppsfigurer. Dessa är 1,2 1-1,46 vm långa och djupt ristade. Två av skeppsfigurerna är dubbellinjiga och ett är enkellinjigt, samt med bemanningsstreck och långa stävar. Skeppen är placerade ovanför varandra och delvis sammanhuggna. Belägna på häll som lutar mot NNV. Anmälan med tillägg i beskrivningen; I samband med dokumentation 2003, av Vitlycke museum, framkom även 2 älvkvarnar, 3,5-4 cm diam och 0,3 cm djupa. Belägna 2 m SSV om S-ligaste skeppsstäven."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bärfendal socken i Munkedal kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nedre delen av NV-sluttande häll i tämligen brant backsluttning mot åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m NNV om ladugårds NV hörn, 2,5 m NV om gärdesgård (NÖ-SV) och 5 m SÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Bärfendal socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.49549
Longitud: 11.461577
Lämnings-ID: L1970:6393
Riksantikvarieämbetets ID: Bärfendal 2:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Munkedal
Socken: Bärfendal
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:6393